Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

I gael trosolwg sylfaenol ar yr wybodaeth isod, gweler ein ffeithlun 'what we do with your personal data when you...' infographic

Cynnwys

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein pwrpas ar gyfer casglu eich manylion cyswllt yw fel y gallwn ddarparu gwasanaeth i chi a rhoi gwybod i chi am waith, arweiniad a digwyddiadau'r ICO.

Rydym yn casglu gwybodaeth ddadansoddeg fel y gallwn ddarparu gwasanaeth personol, monitro effaith ein gwaith a gwella'r cylchlythyr.

The lawful basis we rely on for processing your contact details and interest preferences is your consent under article 6(1)(a) of the UK GDPR

Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni ar gyfer prosesu gwybodaeth ddadansoddol yw erthygl 6(1)(e) – tasg gyhoeddus.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Eich cyfeiriad ebost.

You can also provide your name and indicate specific subjects you want to receive emails about but this is optional.

We also collect records of the links you click in the newsletter.

Pam mae arnom ei angen

Rydym yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon ein e-gylchlythyr atoch a'ch enw, os caiff ei ddarparu, i bersonoli'r cylchlythyr a dderbyniwch.

We use your subject preferences to ensure you receive content that is of interest and relevant to you or your organisation.

We collect records of the links you click using encoded URL strings. Encoded URL strings do not use any technology (e.g. localstorage, cookies etc) to store or access data on your device. We collect this information to evaluate the impact of our work and to help us improve the content of our newsletter.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'r cofnodion hyn i anfon cynnwys wedi'i deilwra atoch i'ch sector neu feysydd o ddiddordeb. Er enghraifft, os ydych yn clicio ar ddolen am Ddeallusrwydd Artiffisial – efallai y byddwn yn anfon cylchlythyrau amlach atoch am ein gwaith technoleg.

Yr hyn a wnawn gydag ef

We only use your details to provide the service, monitor the impact of our work and improve the newsletter

Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau ar ôl i chi gyflwyno'ch manylion. Rydym yn anfon un cylchlythyr misol ac yna cylchlythyrau ad hoc pan fydd cyhoeddiadau neu gyhoeddiadau sylweddol.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

For information about how long we hold personal data, see our hamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

We rely on your consent to process your contact details and interest preferences. . This means you have the right to withdraw your consent, or to object to the processing of your personal data for this purpose at any time. If at any point you want to withdraw your consent please ebostneu ffoniwch ni ar 0303 123 1113. Os gwnewch hynny, byddwn yn diweddaru ein cofnodion ar unwaith i adlewyrchu eich dymuniadau.

We rely on public task to process analytics data. This means you have the right to object to the processing of your personal data for this purpose at any time.

Os byddwch yn dad-danysgrifio rhag derbyn y cylchlythyr, byddwn yn dal i brosesu eich gwybodaeth gyswllt a'r data dadansoddeg. Os ydych am wrthwynebu prosesu'r wybodaeth hon, cyflwynwch eich cais i [email protected].

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Yes – we use Upland Adestra to deliver the e-newsletter. For more information, gweler hysbysiad preifatrwydd yr Upland's.

Ydyn ni'n neud unrhyw drosglwyddiadau data dramor?

Yes - subscriber data is hosted in Ireland and is only available to ICO staff and Adestra support staff who provide technical support based in UK or Poland.