Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

I gael trosolwg sylfaenol ar yr wybodaeth isod, gweler ein ffeithlun 'what we do with your personal data when you...' infographic

Cynnwys

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein pwrpas ar gyfer casglu eich manylion cyswllt yw fel y gallwn ddarparu gwasanaeth i chi a rhoi gwybod i chi am waith, arweiniad a digwyddiadau'r ICO.

We collect analytics information so we can provide a personalised service, monitor the impact of our work and improve the newsletter.

The lawful basis we rely on for processing your contact details is your consent under article 6(1)(a) of the UK GDPR.

The lawful basis we rely on for the processing of analytics information is article 6(1)(e) – public task.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Eich cyfeiriad e-bost. Gallwch hefyd roi eich enw ond dewisol yw hyn.

Rydym hefyd yn casglu cofnodion o'r dolenni rydych chi'n eu clicio yn y cylchlythyr (dadansoddeg).

Pam mae arnom ei angen

We use your email address to send you our e-newsletter and your name, if provided, to personalise the newsletter you receive.

We collect records of the links you click using encoded URL strings. Encoded URL strings do not use technology (e.g. localstorage, cookies etc) to store or access data on your device. We collect this information to evaluate the impact of our work and to help us improve the content of our newsletter.

We may also use these records to send you content tailored to your sector or areas of interest. For example, if you click on a link about Artificial Intelligence – we may send you more frequent newsletters about our technology work.

Yr hyn a wnawn gydag ef

We only use your details to provide the service, monitor the impact of our work and improve the newsletter.

You will receive a confirmation email once you have submitted your details. We send one monthly newsletter and then ad hoc newsletters when there is significant announcements or publications.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler ein hamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

We rely on your consent to process your contact details. This means you have the right to withdraw your consent, or to object to the processing of your personal data for this purpose at any time. If at any point you want to withdraw your consent please ebostneu ffoniwch ni ar 0303 123 1113. Os gwnewch hynny, byddwn yn diweddaru ein cofnodion ar unwaith i adlewyrchu eich dymuniadau.

We rely on public task to process analytics data . This means you have the right to object to the processing of your personal data for this purpose at any time.

Os byddwch yn dad-danysgrifio rhag derbyn y cylchlythyr, byddwn yn dal i brosesu eich gwybodaeth gyswllt a'r data dadansoddeg. Os ydych am wrthwynebu prosesu'r wybodaeth hon, cyflwynwch eich cais iaccessicoinformation@ico.org.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Ydyn – rydym yn defnyddio Adestra, cynnyrch yr Uplands i gyflwyno'r e-gylchlythyr. I gael rhagor o wybodaeth,gweler hysbysiad preifatrwydd yr Upland's.

Ydyn ni'n neud unrhyw drosglwyddiadau data dramor?

Yes - subscriber data is hosted in Ireland and is only available to ICO staff and Adestra support staff who provide technical support based in UK or Poland .