Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Subscribe to our RSS feeds to get latest from the ICO.

Note that Google Chrome does not support formatted viewing of RSS feeds as default. RSS reader extensions are available at the Chrome Web Store.

Hysbysiadau penderfynu

News and blogs

Enforcement