Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Our publications service is no longer available. You can access data protection resources elsewhere on the ICO website:

You can also download copies of our guides to legislation.

If you need more information, please use our Contact Us form.