Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Rhagor o wybodaeth am eich hawliau diogelu data a’ch hawliau gwybodaeth gan gynnwys sut i wneud cais testun am weld gwybodaeth (SAR), sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth, CCTV domestig a diogelu data, amddiffyn eich hun rhag marchnata niwsans a mwy.