Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Yr ICO a COVID19

Oherwydd y pandemig COVID-19 a chyngor y Llywodraeth, mae ein swyddfeydd wedi’u cau ar hyn o bryd ac mae'r holl staff yn gweithio gartref. Rydym yn parhau i ddarparu ein wasanaethau, ond efellai y bydd oedi cyn i ni ymateb chi.

Rydyn ni yma i helpu

Our helplines remain open. You can call us on 0303 123 1113 or contact us via live chat. As staff are working from home, our textphone service is currently unavailable but you may find live chat a suitable alternative.

Gallwch barhau i adrodd, ymholi, cofrestru a chodi cwyn gyda ni gan defnyddio'r ffurlenni isod.

Hoffem eich annog i ddefnyddio’n gwefan lle bynnag y bo modd i gael gwybodaeth a chanllawiau.

Os ydych chi'n SME - gan gynnwys sefydliad bach, unig fasnachwyr, busnes bach, elusen bach, ysgolion, llywodraeth leol, cychwyn busnes neu SME - mae einHwb SMEyn lle da i ddechrau

Rydym hefyd yn rhedeg cyngor i SMEs os byddai'n well gennych gysylltu â ni am help

Mae'n Hwb gwybodaeth Coronafeirws yn helpu unigolion a sefydliadau i lywio diogelu data a hawliau gwybodaeth yn ystod y cyfnod ansicr. Manylion ein dull pragmatig a chymesur o reoleiddio yn ystod y pandemigGall hefyd cael ei weld yma.

Beth hoffech chi ei wneud?


I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.