Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Rydyn ni yma i helpu

You can call us on 0303 123 1113 or contact us via sgwrs fyw. Our normal opening hours are Monday to Friday between 9am and 5pm (excluding bank holidays).

You can report, enquire, register and raise complaints with us using the web forms below.

Hoffem eich annog i ddefnyddio’n gwefan lle bynnag y bo modd i gael gwybodaeth a chanllawiau.

Os ydych chi'n SME - gan gynnwys sefydliad bach, unig fasnachwyr, busnes bach, elusen bach, ysgolion, llywodraeth leol, cychwyn busnes neu SME - mae einHwb SMEyn lle da i ddechrau

Rydym hefyd yn rhedeg cyngor i SMEs os byddai'n well gennych gysylltu â ni am help

Mae'n Hwb gwybodaeth Coronafeirws yn helpu unigolion a sefydliadau i lywio diogelu data a hawliau gwybodaeth yn ystod y cyfnod ansicr. Manylion ein dull pragmatig a chymesur o reoleiddio yn ystod y pandemigGall hefyd cael ei weld yma.

Beth hoffech chi ei wneud?


I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Os oes gennych nam ac efallai y bydd angen addasiad gwasanaeth arnoch, rhowch wybod i ni.