Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Yr ICO a COVID19

Oherwydd y pandemig COVID-19 a chyngor y Llywodraeth, mae ein swyddfeydd wedi’u cau ar hyn o bryd ac mae'r holl staff yn gweithio gartref. Rydym yn parhau i ddarparu ein wasanaethau, ond gofynnwn ichi ddwyn gyda ni os oes oedi gyda'ch ymholiad.

Rydyn ni yma i helpu

Mae ein llinellau cymorth yn dal yn agored. Gallwch ein ffonio ar 0303 123 1113 neu gysylltu â ni drwy sgwrs fyw. Gan fod ein staff yn gweithio o gartref, mae ein llinellau 'textphone' ddim ar gael ond efellai bydd y sgwrs fyw yn ddefnyddiol i chi.

Gallwch barhaui adrodd, ymholi, cofrestru a chodi cwyn gyda ni gan defnyddio'r ffurlenni isod.

Hoffem eich annog i ddefnyddio’n gwefan lle bynnag y bo modd i gael gwybodaeth a chanllawiau.

Os ydych chi'n SME - gan gynnwys sefydliad bach, unig fasnachwyr, busnes bach, elusen bach, ysgolion, llywodraeth leol, cychwyn busnes neu SME - mae einHwb SMEyn lle da i ddechrau

Rydym hefyd yn rhedeg cyngor i SMEs os byddai'n well gennych gysylltu â ni am help

Mae'n Hwb gwybodaeth Coronafeirws yn helpu unigolion a sefydliadau i lywio diogelu data a hawliau gwybodaeth yn ystod y cyfnod ansicr. Manylion ein dull pragmatig a chymesur o reoleiddio yn ystod y pandemigGall hefyd cael ei weld yma.

Beth hoffech chi ei wneud?


I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.