Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Rydyn ni yma i helpu

Gallwch ein ffonio ar 0303 123 1113 neu gysylltu â ni drwy sgwrs fyw. Ein horiau agor arferol yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm (ac eithrio gwyliau banc).

Gallwch adrodd, holi, cofrestru a chodi cwynion gyda ni gan ddefnyddio'r ffurflenni gwe isod.

Hoffem eich annog i ddefnyddio’n gwefan lle bynnag y bo modd i gael gwybodaeth a chanllawiau.

Os ydych chi'n SME - gan gynnwys sefydliad bach, unig fasnachwyr, busnes bach, elusen bach, ysgolion, llywodraeth leol, cychwyn busnes neu SME - mae einHwb SMEyn lle da i ddechrau

Rydym hefyd yn rhedeg cyngor i SMEs os byddai'n well gennych gysylltu â ni am help

Beth hoffech chi ei wneud?


I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Os oes gennych nam ac efallai y bydd angen addasiad gwasanaeth arnoch, rhowch wybod i ni.