Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Gallwch barhau i riportio pryderon i ni am arferion hawliau gwybodaeth sefydliadau, yn ystod y pandemig.

Yn llinell â chyngor y Llywodraeth, mae ein swyddfeydd wedi’u cau ar hyn o bryd ac mae'r holl staff yn gweithio gartref. Rydym yn parhau i ddarparu ein wasanaethau, ond gofynnwn ichi ddwyn gyda ni os oes oedi gyda'ch ymholiad.

Rydyn ni wedi cyhoeddi gwybodaeth am y modd rydyn ni’n rheoleiddio yn ystod y pandemig. , gan gynnwys sut rydym yn delia â chwynion

Angen help? Decreuwch sgwrs fyw neu allwch ein llinell cymorth ar 0330 414 6421/

Ein horiau agor arferol yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yp (ac eithrio gwyliau banc).

Nid yw'r Comisiynydd Gwybodaeth mewn sefyllfa i ymateb yn bersonol i'r holl faterion a godwyd gyda'u swyddfa gan y cyhoedd. Mae'r Comisiynydd yn dirprwyo gohebiaeth gwaith achos o'r fath y mae eu staff yn ymdrin â hi.