Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

During the coronavirus pandemic you can still report concerns to us about an organisation’s information rights practices.

More information about how we will regulate during the pandemic, including how we will deal with complaints, can be found on our website.

Angen help? Decreuwch sgwrs fyw neu allwch ein llinell cymorth ar 0330 414 6421/