Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd yn Cymraeg.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthoch chi am yr hyn y gallwch ddisgwyl inni ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cysylltu â ni neu’n defnyddio un o’n gwasanaethau.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthoch chi am yr hyn y gallwch ddisgwyl inni ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cysylltu â ni neu’n defnyddio un o’n gwasanaethau.

Os yw’ch rhwydwaith yn rhwystro YouTube, efallai na fyddwch yn gallu gweld y fideo uchod. Defnyddiwch ddyfais arall.

Drwy chwarae’r fideo uchod byddwch yn gosod cwci trydydd parti. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein polisi cwcis.

Gan ddibynnu ar bolisïau’ch sefydliad chi ar rwydweithiau, efallai na fyddwch yn gallu gweld y fideo ar y tudalen hwn. Os felly, ewch i’r tudalen ar ddyfais nad yw’n rhan o rwydwaith.

Byddwn yn dweud:

  • pam rydyn ni’n gallu prosesu’ch gwybodaeth;
  • i ba ddiben rydyn ni’n ei phrosesu;
  • a oes rhaid ichi ei darparu inni ai peidio;
  • pa mor hir y byddwn yn ei storio;
  • a oes yna bobl eraill sy’n derbyn eich gwybodaeth bersonol;
  • a ydyn ni’n bwriadu ei throsglwyddo i wlad arall; ac
  • a ydyn ni’n gwneud gwaith penderfynu neu waith proffilio yn awtomataidd.

Gwybodaeth y mae angen inni ei rhoi i bawb yw rhan gyntaf yr hysbysiad.