Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd yn Cymraeg.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthoch chi am yr hyn y gallwch ddisgwyl inni ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cysylltu â ni neu’n defnyddio un o’n gwasanaethau.

Mae sawl haen i’r hysbysiad. Felly os ydych yn dymuno, mae’n hawdd ichi ddewis y rheswm rydyn ni’n prosesu’ch gwybodaeth bersonol a gweld beth rydyn ni’n ei wneud a hi.

If your network blocks YouTube, you may not be able to view the above video. Please use another device.

Pressing play on the video above will set a third-party cookie. Please read our cookie policy for more information.

Depending on your organisation’s network policies, you may be unable to view the video on this page. In this case, please access the page on a non-network device.

Byddwn yn dweud:

  • pam rydyn ni’n gallu prosesu’ch gwybodaeth;
  • i ba ddiben rydyn ni’n ei phrosesu;
  • a oes rhaid ichi ei darparu inni ai peidio;
  • pa mor hir y byddwn yn ei storio;
  • a oes yna bobl eraill sy’n derbyn eich gwybodaeth bersonol;
  • a ydyn ni’n bwriadu ei throsglwyddo i wlad arall; ac
  • a ydyn ni’n gwneud gwaith penderfynu neu waith proffilio yn awtomataidd.

Gwybodaeth y mae angen inni ei rhoi i bawb yw rhan gyntaf yr hysbysiad.