Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

O dan y gyfraith diogelu data, mae ne’r hawliau sydd ar gael ichi yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu’ch gwybodaeth.

Eich hawliau i weld gwybodaeth

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol. Mae'r hawl hon bob amser yn berthnasol. Mae rhai eithriadau, sy'n golygu efallai na fyddwch bob amser yn derbyn yr holl wybodaeth rydym yn ei phrosesu.Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i gael cywiriad

Mae gennych chi yr hawl i ofyn i ni i gywiro unrhyw gwybodaeth yr ydych yn meddwl sy'n anghywir. Mae'r hawl hefyd gyda chi i ofyn i ni i gyflawni gwybodaeth yr ydych yn meddwl sy'n anghyflawn. Mae'r hawl yma yn berthnasol pob tro.Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i gael dileu gwybodaeth

O fewn rhai amodau, mae'r hawl gennych chi i ofyn i ni i ddileu eich gwybodaeth personol Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i gyfyngu prosesu

Mae gennych chi'r hawl i ofyn i ni i gyfyngu y brosesiad o'ch gwybodaeth yn amgylchiadau penodol.Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i wrthwynebu prosesu

Mae gennych chi'r hawl i wrthwynebu prosesu os yr ydyn ni yn gallu prosesu eich gwybodaeth ar sail y rhan furflenni prosesu o fewn ein tasgau cyhoeddus, neu mae hi'n o fewn ein diddordebau cyfreithlon.Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i gludadwyedd data

Mae hyn dim ond yn perthnasol i'r gwybodaeth rydych chi wedi rhoi i ni. Mae'r hawl gennych chi i ofyn i ni i drosglywddo'r gwybodaeth chi o sefydliad i sefydliad gwahanol, neu i roi'r gwybodaeth nol i chi. Mae'r hawl dim ond yn perthnasol os ydyn ni'n prosesu gwybodaeth gyda'ch caniatad, neu o fewn cyfarfodydd ar sail dechrau contract lle mae'r prosesu yn awtomataidd.Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Os ydyn ni’n prosesu’ch gwybodaeth er mwyn gorfodi’r gyfraith droseddol, mae’ch hawliau chi ychydig bach yn wahanol. Gweler yr adran berthnasol o’r hysbysiad.

Nid yw’n ofynnol ichi dalu unrhyw ffi am arfer eich hawliau. Mae gennyn ni fis i ymateb ichi.

Cysylltwch â ni ar [email protected] os ydych am gwneud cais neu cysylltwch â'n llinell gymorth ar 0303 123 1113.