Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

O dan y gyfraith diogelu data, mae ne’r hawliau sydd ar gael ichi yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu’ch gwybodaeth.

Eich hawliau i weld gwybodaeth

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol. Mae'r hawl hon bob amser yn berthnasol. Mae rhai eithriadau, sy'n golygu efallai na fyddwch bob amser yn derbyn yr holl wybodaeth rydym yn ei phrosesu.Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i gael cywiriad

You have the right to ask us to rectify information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete. This right always applies. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i gael dileu gwybodaeth

You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i gyfyngu prosesu

You have the right to ask us to restrict the processing of your information in certain circumstances. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i wrthwynebu prosesu

You have the right to object to processing if we are able to process your information because the process forms part of our public tasks, or is in our legitimate interests. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Eich hawl i gludadwyedd data

This only applies to information you have given us. You have the right to ask that we transfer the information you gave us from one organisation to another, or give it to you. The right only applies if we are processing information based on your consent or under, or in talks about entering into a contract and the processing is automated. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Os ydyn ni’n prosesu’ch gwybodaeth er mwyn gorfodi’r gyfraith droseddol, mae’ch hawliau chi ychydig bach yn wahanol. Gweler yr adran berthnasol o’r hysbysiad.

Nid yw’n ofynnol ichi dalu unrhyw ffi am arfer eich hawliau. Mae gennyn ni fis i ymateb ichi.

Cysylltwch â ni ar [email protected] os ydych am gwneud cais neu cysylltwch â'n llinell gymorth ar 0303 123 1113.