Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Pan yn delio gyda cwyn, neu wrth ymchwilio, weithiau rydyn ni'n derbyn gwybodaeth am blant.

Hefyd, rydyn ni'n dal gwybodaeth sy'n cael ei ddarparu i ni gan blant yn uniongyrchol, er enghraifft, pan maen nhw wedi wneud cwyn neu ymholiad i ni.

Mae'r gwybodaeth yn yr hysbysiad yma yn perthnasol i blant yn ogystal ag oedolion.

Mae fersiwn Saesneg y wefan hon wedi’i chymeradwyo o ran eglurder gan y Plain Language Commission. Mae hynny’n golygu y dylai rhywun sydd ag oedran darllen o 14 o leiaf allu dilyn y prif bwyntiau.