Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Pan fyddwn yn darparu dolenni â gwefannau sefydliadau eraill, nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys sut mae’r sefydliad hwnnw’n prosesu gwybodaeth bersonol. Rydym yn eich annog i ddarllen hysbysiadau preifatrwydd y gwefannau eraill yr ydych yn ymweld â nhw.