Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

You can use our subject access request service to ask for your personal information from an organisation.

We provide this service to help you exercise your right of access and support the organisation receiving your request.

Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o GDPR y Deyrnas Unedig, sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn cyflawni’n tasgau cyhoeddus yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr.

Os yw'r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi inni fel rhan o'ch cais yn cynnwys data categori arbennig, fel gwybodaeth am iechyd neu grefydd neu ddata am droseddau, y sail gyfreithlon ychwanegol rydyn ni’n dibynnu arni i'w phrosesu yw Erthygl 9(2)(g) o GDPR y DU, sydd hefyd yn ymwneud â'n tasg gyhoeddus ac Atodlen 1 rhan 2(6) o Ddeddf Ddiogelu Data 2018 sy'n ymwneud â dibenion statudol a dibenion y llywodraeth.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Fe fydd angen ichi roi o leiaf eich enw a'ch cyfeiriad ebost. Rydyn ni hefyd yn eich annog i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol arall, fel eich dyddiad geni, eich rhif ffôn ac unrhyw gyfeirnod cwsmer perthnasol, a hynny er mwyn helpu'r sefydliad i ddod o hyd i unrhyw wybodaeth berthnasol ac ymateb i'ch cais.

Yr hyn a wnawn gydag ef

The service will create an email to the organisation you specify, with your request for your personal information and everything they need to respond. You'll also get a copy for your records. We won't see the reply you receive, the organisation should reply to you directly.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

We typically retain a copy of your access request for 14 days from the date you submit it.

As we use Twilio Sendgrid to support our email infrastructure and the operation of this service, random content samples may be retained by Twilio for no more than 61 days.

Beth yw’ch hawliau chi?

Am rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler 'Eich hawliau diogelu data'.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

We use Twilio Sendgrid to support our email infrastructure and the operation of these services. We use a third-party web application firewall from Cloudflare to help maintain the security and performance of our website. We host our website in Microsoft Azure in the UK. Please see Ymwelwyr â’n gwefan a Sut gallwch gysylltu â niam rhagor o wybodaeth.