Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

I gael trosolwg sylfaenol ar yr wybodaeth isod, gweler ein ffeithlun 'what we do with your personal data when you...' infographic

Cynnwys

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Os ydych chi wedi dweud y byddai gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at ragor o waith gan yr ICO at bwnc yr ymgynghoriad hwn, byddwn yn prosesu’ch manylion cysylltu ac yn dod i gysylltiad â chi.

We will process the opinion or views you provide in the responses for the purpose of informing the development of our policy, guidance or other regulatory work in the subject area of the request for views.

Y sail gyfreithiol rydyn ni’n dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatáu inni brosesu data personol pan fydd angen gwneud hynny i gyflawni’n tasgau cyhoeddus fel rheoleiddiwr.

Yr hyn a wnawn gydag ef

We’ll use the contact information you provide to arrange an interview to obtain your views or contact you to discuss your response.

In the case of consultations, we will publish a summary of the consultation responses and, in some cases, the responses themselves but these will not contain any personal data.

In the case of surveys or feedback, we may want to publish your name and / or job role alongside your response on our website and social media accounts. Where we are considering doing this we will make it clear what we plan to publish and will seek your agreement to this before doing so.

We process the information internally for the above stated purpose. We don't intend to share your personal data with any third party. Any specific requests from a third party for us to share your personal data with them will be dealt with in accordance the provisions of the data protection laws.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

Byddwn yn cadw'r wybodaeth yn yr ymateb i’r ymgynghoriad hyd nes y bydd ein gwaith ar bwnc yr ymgynghoriad wedi'i gwblhau.

Beth yw’ch hawliau chi?

Mae gennych chi hawl i ofyn am weld y data personol amdanoch sydd gennyn ni.

Mae gennych chi hawl i wrthwynebu’n gwaith i brosesu’ch data personol.

Os ydych yn anfodlon ar y modd yr ydyn ni wedi prosesu’ch data personol yna mae gennych chi hawl i gwyno i awdurdod goruchwylio.

Os hoffech arfer unrhyw un neu ragor o’r hawliau hyn, cysylltwch ag accessicoinformation@ico.org.uk neu ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0303 123 1113.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

We do often use Snap Surveys to gather information on our behalf - it will be clear if we are using Snap Surveys. Any data collected by Snap Surveys for ICO is stored on UK servers. You can read their Privacy Policy here.