Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Mae’r adran hon o’r hysbysiad preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth sy’n benodol i’ch rheswm dros gysylltu â ni

Mae’r ffeithlun isod yn rhoi manylion sylfaenol ichi am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â’ch gwybodaeth.

Beth mae'r ICO yn wneud gyda'ch gwybodaeth pryd...