Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Rydym yn adolygu’n hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn gyfoes ac yn gywir.

Mehefin 2022

Rydym wedi diweddaruMynychu digwyddiad, seminar neu weithdy.

Mai 2022

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylchYmwelwyr â’n gwefan.

Ebrill 2022

Rydym wedi diweddaru'r tudalennauTalu ffi o dan Reoliadau Diogelu Data (Taliadau a Gwybodaeth) 2018 (y ffi diogelu data)aSut gallwch gysylltu â ni.

Chwefror 2022

Rydym wedi ychwanegu'r dudalenCymryd rhan yn y cynllun peilot i-Advice.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylchTalu ffi o dan Reoliadau Diogelu Data (Taliadau a Gwybodaeth) 2018 (y ffi diogelu data).

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylchGwneud cais am swydd neu secondiad.

Ionawr 2022

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylchYmwelwyr â’n gwefanaSut gallwch gysylltu â ni.

Rhagfyr 2021

Rydym wedi diweddaru'r tudalennauGwneud cwynGwneud ymholiadTalu ffi diogelu dataRhoi gwybod am drosedd (darparwyr gwasanaethau)Rhoi gwybod am drosedd (pob rheolwr)aSut gallwch gysylltu â ni.

Rydym wedi dileu'r dudalen Arolygon Profiad Cwsmeriaid.

Tachwedd 2021

Rydyn ni wedi ychwanegu'r dudalenArolygon Profiad Cwsmeriaid.

Rydym wedi diweddaru'r tudalennauYmuno â’n grŵp adborth i Fentrau Bach a ChanoligaCofrestru am weminar neu digwyddiad darlledu byw.

Hydref 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylchYmateb i’n ceisiadau ymgynghori a’n harolygon .

Medi 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu data.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglychSut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth? aRhannu’ch gwybodaeth.

Gorffennaf 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglychSut gallwch gysylltu â ni, Talu ffi o dan Reoliadau Diogelu Data (Taliadau a Gwybodaeth) 2018 (y ffi diogelu data), Ymuno â’n grŵp adborth i Fentrau Bach a Chanolig ,  Darparu manylion ar gyfer astudiaethau achosaMynychu digwyddiad, seminar neu weithdy.

Rydyn ni wedi ychwanegu'r dudalenRydym yn cynnal archwiliad ymgynghorol ar eich sefydliad.

Mehefin 2021

Rydym wedi disodli pob cyfeiriad at "GDPR" gyda "GDPR y Deyrnas Unedig".

Mai 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglychManylion cysylltu’r rheolwrYmateb i’n hymgynghoriad ynghylch prosiect ExplAIn aCyflwyno cais BCR i’w gymeradwyo.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Sut gallwch gysylltu â ni.

Mawrth 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Sut gallwch gysylltu â ni.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych ymateb i'n ceisiadau ymgynghori a'n harolygon.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Ymuno â’n grŵp adborth i Fentrau Bach a Chanolig

Chwefror 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Gwneud cwyn.

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych ymwelwyr â'n gwefan a cofrestru am weminar neu digwyddiad darlledu byw.

Hydref 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu data.

Awst 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych sut rydyn ni'n cael gwybodaeth?

Mehefin 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych cofrestu am weminar neu digwyddiad darlledu byw.

Mawrth 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu data.

Chwefror 2020

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych gwneud cwyn, ymateb i'n ceisiadau ymgynghori a'n harolygon, sut i gysylltu â ni a Cynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data.

Rydym wedi ychwanegu'r dudalen Enwebiadau ar gyfer Swyddog Diogelu Data'r Flwyddyn.

Ionawr 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych sut gallwch cysylltu a niaymwelwyr â’r swyddfa.

Rhagfyr 2019

Rydym wedi ychwanegu'r dudalen ymateb i’n hymgynghoriad ynghylch prosiect ExplAIn.

Tachwedd 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych sut gallwch gysylltu â ni a Rhoi gwybod am trosedd (pob rheolwr)

Hydref 2019

Rydym wedi diweddaru'r tudalennaugwneud cais am swydd neu secondiadamynychu digwyddiad, seminar neu weithdy.

Rydym wedi ychwanegu'r dudalen Cynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data 2020.

Medi 2019

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Ymwelwyr â’n gwefan.

Awst 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych -Sut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth? a sut i gysylltu a ni.

Mehefin 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych talu ffi diogelu data, ymwelyr â'n gwefan, gwneud cais am swydd neu secondiad a ymated i'n ceisiadau ymgynghori a'n harolygon.

Rydym wedi tynnu'r tudalennau Cynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data 2019 a Enwebiadau ar gyfer Swyddog Diogelu Data'r Flwyddyn.

Mai 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglychgwneud cwyn, talu ffi diogelu data a gwneud cais am swydd neu secondiad.

Mawrth 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych gwneud cais am swydd neu secondiad , tanysgrifio i’n e-gylchlythyr , cyfathrebu â ni fel busnes .

Rydym wedi ychwanegu'r dudalen Cynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data 2019.

Mehefin 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu data.