Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Rydym yn adolygu’n hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn gyfoes ac yn gywir.

Ebrill 2024

Rydym wedi diweddaru'r tudalenSut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth?.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Rhoi gwybod am drosedd (pob rheolwr).

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Gwneud cais am swydd neu secondiad.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu datao ddan Rheoliadau Diogelu Data 2018.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Ymwelwyr â’r Swyddfa.

Mawrth 2024

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Gwneud cais am swydd neu secondiad.

Chwefror 2024

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Gwirfoddoli i gymryd rhan yn ymchwil defnyddiwr gwefan yr ICO.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Gwybodaeth plant.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Gwneud cais am swydd neu secondiad.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Ymateb i’n ceisiadau ymgynghori a’n harolygon .

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Sut gallwch gysylltu â ni.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Sut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth?

Ionawr 2024

Rydyn ni wedi ychwanegu'r dudalen Defnyddio ein generadur hysbysiad preifatrwydd.

Rhagfyr 2023

Rydym wedi ychwanegu'r dudalenGwirfoddoli i gymryd rhan o fewn ymchwiliad defnyddwr yr ICO.

Hydref 2023

Rydyn ni wedi diweddaru ein tudalenGwneud cwyn

Medi 2023

Rydym wedi diweddaru'r tudalenYmateb i’n ceisiadau ymgynghori a’n harolygon .

Awst 2023

Rydym wedi ychwanegu'r dudalenSut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth?.

Rydym wedi ychwanegu'r dudalenDefnyddio ein gwasanaeth cais testun weld gwybodaeth.

We’ve updated the page Pan fyddwn yn archwilio sefydliad.

Gorffennaf 2023

Rydym wedi diweddaru Gwneud cais am swydd neu secondiad.

We’ve updated the page Mynychu digwyddiad, seminar neu weithdy.

Mehefin 2023

Rydym wedi diweddaru Sut gallwch gysylltu â ni.

We’ve updated the page Rhannu’ch gwybodaeth.

Mai 2023

We’ve updated the page Ymwelwyr â’n gwefan.

Ebrill 2023

Rydyn ni wedi diweddaru y tudalennauSut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth? a Ymwelwyr â’n gwefan.

Rydym wedi ychwanegu'r dudalenGrŵp adborth cwsmeriaid.

Rydym wedi diweddaru'r tudalenRhannu’ch gwybodaeth.

Mawrth 2023

Rydym wedi diweddaru'r tudalenCynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data 2023.

Rydyn ni wedi diweddaru y tudalennauYmchwiliadau at ddibenion gorfodi’r gyfraith a Sut gallwch gysylltu â ni.

Chwefror 2023

Rydym wedi diweddaru'r tudalenYmwelwyr â’n gwefan a Ymuno â’n grŵp adborth i Fentrau Bach a Chanolig.

Rhagfyr 2022

Rydym wedi dileu'r dudalen 'Cymryd rhan yn y peilot i-Gyngor'

Grŵp adborth cwsmeriaidCyflwyno cwestiwn i'n Gwasanaeth Cyngor Arloesi yn y cyfnod BETA’.

Tachwedd 2022

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Sut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth? a Pan fyddwn yn archwilio sefydliad

Rydyn ni wedi ychwanegu'r dudalen Cyflwyno Cod Ymddygiad neu Ardystiad.

Rydyn ni wedi ychwanegu'r dudalen Gwneud cais am achrediad fel corff monitro cod.

Medi 2022

Rydym wedi ychwanegu'r dudalenCofrestrwch fel darparwr gwasanaeth ymddiriedolaeth.

We’ve updated the page Ymwelwyr â’r Swyddfa.

Awst 2022

Rydym wedi diweddaru Sut gallwch gysylltu â ni a Rhannu’ch gwybodaeth.

Mehefin 2022

Rydym wedi diweddaru Mynychu digwyddiad, seminar neu weithdy.

Mai 2022

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Ymwelwyr â’n gwefan.

Ebrill 2022

Rydym wedi diweddaru'r tudalennauTalu ffi o dan Reoliadau Diogelu Data (Taliadau a Gwybodaeth) 2018 (y ffi diogelu data) a Sut gallwch gysylltu â ni.

Chwefror 2022

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi o dan Reoliadau Diogelu Data (Taliadau a Gwybodaeth) 2018 (y ffi diogelu data).

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Gwneud cais am swydd neu secondiad.

Ionawr 2022

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Ymwelwyr â’n gwefan a Sut gallwch gysylltu â ni.

Rhagfyr 2021

Rydym wedi diweddaru'r tudalennauGwneud cwyn, Gwneud ymholiad, Talu ffi diogelu data, Rhoi gwybod am drosedd (darparwyr gwasanaethau), Rhoi gwybod am drosedd (pob rheolwr) a Sut gallwch gysylltu â ni.

Rydym wedi dileu'r dudalen Arolygon Profiad Cwsmeriaid.

Tachwedd 2021

Rydyn ni wedi ychwanegu'r dudalen Arolygon Profiad Cwsmeriaid.

Rydym wedi diweddaru'r tudalennauYmuno â’n grŵp adborth i Fentrau Bach a Chanolig a Cofrestru am weminar neu digwyddiad darlledu byw.

Hydref 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Ymateb i’n ceisiadau ymgynghori a’n harolygon .

Medi 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu data.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Sut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth? a Rhannu’ch gwybodaeth.

Gorffennaf 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Sut gallwch gysylltu â ni, Talu ffi o dan Reoliadau Diogelu Data (Taliadau a Gwybodaeth) 2018 (y ffi diogelu data), Ymuno â’n grŵp adborth i Fentrau Bach a Chanolig , Darparu manylion ar gyfer astudiaethau achos a Mynychu digwyddiad, seminar neu weithdy.

Rydyn ni wedi ychwanegu'r dudalen Rydym yn cynnal archwiliad ymgynghorol ar eich sefydliad.

Mehefin 2021

Rydym wedi disodli pob cyfeiriad at "GDPR" gyda "GDPR y Deyrnas Unedig".

Mai 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Manylion cysylltu’r rheolwr, Ymateb i’n hymgynghoriad ynghylch prosiect ExplAIn a Cyflwyno cais BCR i’w gymeradwyo.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Sut gallwch gysylltu â ni.

Mawrth 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Sut gallwch gysylltu â ni.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych ymateb i'n ceisiadau ymgynghori a'n harolygon.

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Ymuno â’n grŵp adborth i Fentrau Bach a Chanolig

Chwefror 2021

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Gwneud cwyn.

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych ymwelwyr â'n gwefan a cofrestru am weminar neu digwyddiad darlledu byw.

Hydref 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu data.

Awst 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych sut rydyn ni'n cael gwybodaeth?

Mehefin 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych cofrestu am weminar neu digwyddiad darlledu byw.

Mawrth 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu data.

Chwefror 2020

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych gwneud cwyn, ymateb i'n ceisiadau ymgynghori a'n harolygon, sut i gysylltu â ni a Cynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data.

Rydym wedi ychwanegu'r dudalen Enwebiadau ar gyfer Swyddog Diogelu Data'r Flwyddyn.

Ionawr 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych sut gallwch cysylltu a ni a ymwelwyr â’r swyddfa.

Rhagfyr 2019

Rydym wedi ychwanegu'r dudalen ymateb i’n hymgynghoriad ynghylch prosiect ExplAIn.

Tachwedd 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych sut gallwch gysylltu â ni a Rhoi gwybod am trosedd (pob rheolwr)

Hydref 2019

Rydym wedi diweddaru'r tudalennaugwneud cais am swydd neu secondiad a mynychu digwyddiad, seminar neu weithdy.

Rydym wedi ychwanegu'r dudalen Cynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data 2020.

Medi 2019

Rydym wedi diweddaru tudalen ynglych Ymwelwyr â’n gwefan.

Awst 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych -Sut rydyn ni’n sicrhau gwybodaeth? a sut i gysylltu a ni.

Mehefin 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych talu ffi diogelu data, ymwelyr â'n gwefan, gwneud cais am swydd neu secondiad a ymated i'n ceisiadau ymgynghori a'n harolygon.

Rydym wedi tynnu'r tudalennau Cynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data 2019 a Enwebiadau ar gyfer Swyddog Diogelu Data'r Flwyddyn.

Mai 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglychgwneud cwyn, talu ffi diogelu data a gwneud cais am swydd neu secondiad.

Mawrth 2019

Rydym wedi diweddaru tudalennau ynglych gwneud cais am swydd neu secondiad , tanysgrifio i’n e-gylchlythyr , cyfathrebu â ni fel busnes .

Rydyn ni wedi adio'r tudalen Cynhadledd Ymarferwyr Diogelu Data 2019.

Mehefin 2020

Rydym wedi diweddaru tudalen ynghylch Talu ffi diogelu data.