Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Rydyn ni’n dal enwau a manylion cysylltu unigolion sy’n gweithredu yn rhinwedd eu swydd fel cynrychiolwyr i’w sefydliadau, ar draws y busnes. Os yw hyn yn ymwneud â chydadweithiau ynglŷn â’n swyddogaethau rheoleiddio, y sail gyfreithiol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR. Os yw’r cydadweithiau’n ymwneud â chyflenwyr, contractau, rheoli adeiladau, gwasanaethau TG etc, y sail gyfreithiol yw erthygl 6(1)(c) o’r GDPR yn achos unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu erthygl 6(1)(f) am fod y gwaith prosesu o fewn ein buddiannau dilys ni fel busnes.

As a contracting authority, the ICO are obliged by law to carry out tenders via an e–procurement portal. Any personal information provided to us as part of the tendering process will be held in this e-procurement portal. We use Delta eSourcing for this and their privacy notice can be viewed here.