Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Ar y tudalen hwn

Addasu gwasanaethau

A ninnau’n awdurdod cyhoeddus ac yn ddarparwr gwasanaethau i’r cyhoedd, rydyn ni o dan ddyletswydd i gydymffurfio â’r Ddeddf Cydraddoldeb (2010).

Mae hyn yn golygu bod angen inni wneud addasiadau gwasanaeth i unrhyw un ag anabledd sy’n cysylltu â ni mewn unrhyw swyddogaeth, er mwyn dileu unrhyw rwystrau sy’n ei atal rhag cyrchu’n gwasanaethau. Ein sail ni dros brosesu’r wybodaeth hon yw erthygl 6(1)(c) o’r GDPR gan ein bod o dan rwymedigaeth gyfreithiol i ddarparu hyn. Caiff ein gwaith i brosesu data categori arbennig, megis gwybodaeth am iechyd y byddwch yn ei rhoi inni, ei seilio ar erthygl 9(2)(a), sy’n golygu bod arnon ni angen eich cydsyniad.

We’ll create a record of your adjustment requirements. These will give your name, contact details and type of adjustment required, along with a brief description of why it is required. Relevant staff can access this to ensure they are communicating with you in the required way.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am hyn, gweler ein rhamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

Gan fod arnom angen eich cydsyniad i brosesu’ch data categori arbennig, mae gennych chi hawl i dynnu’ch cydsyniad yn ôl unrhyw bryd.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau fel unigolyn’.