Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Ein Swyddog Diogelu Data yw Louise Byers. Os hoffech gysylltu â hi, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r ffurflen isod neu drwy ein cyfeiriad post . Nodwch yr amlen 'Swyddog Diogelu Data'.