Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Louise Byers yw ein Swyddog Diogelu Data. Gallwch gysylltu â hi drwy [email protected] neu drwy’n cyfeiriad post. Marciwch yr amlen â’r geiriau ‘Swyddog Diogelu Data’.

Cewch ragor o wybodaeth am rôl y Swyddog Diogelu data yma.