Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth y gyfrifol am y wybodaeth bersonol a broseswn, oni nodir yn wahanol.

Mae yna sawl ffurf o gysylltu gyda ni, gan gynnwys ffon, e-bost, sgwrs byw a phost.Gallwch gweld mwy o fanylion yma.

Ein cyfeiriad post:

Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif llinell gymorth: 0303 123 1113

Ar gyfer cysylltiadau cyffredinol, defnyddiwch y tudalen yma o'r wefan.