Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth y gyfrifol am y wybodaeth bersonol a broseswn, oni nodir yn wahanol.

Mae llawer o ffyrdd ichi gysylltu â ni, gan gynnwys dros y ffôn, ebost, sgwrs fyw a’r post. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Ein cyfeiriad post:

Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif llinell gymorth: 0303 123 1113

Ar gyfer cysylltiadau cyffredinol, defnyddiwch this page of our website.