Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth y gyfrifol am y wybodaeth bersonol a broseswn, oni nodir yn wahanol.

Mae llawer o ffyrdd ichi gysylltu â ni, gan gynnwys dros y ffôn, ebost, sgwrs fyw a’r post. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Ein cyfeiriad post:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif y llinell gymorth: 0303 123 1113

I gysylltu â ni yn gyffredinol, defnyddiwch y dudalen yma..