Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

I gael trosolwg sylfaenol ar yr wybodaeth isod, gweler ein ffeithlun 'what we do with your personal data when you...' infographic

Cynnwys

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto
Yr hyn y bydd arnom ei angen
Pam mae arnom ei angen
Yr hyn a wnawn gydag ef
Pa mor hir y byddwn yn ei chadw
Beth yw’ch hawliau chi?
Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben ni yw ymchwilio a chymryd camau rheoleiddio yn unol â’n dyletswyddau statudol.

Y sail gyfreithiol rydyn ni’n dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatáu inni brosesu data personol pan fydd angen gwneud hynny i gyflawni’n tasgau cyhoeddus fel rheoleiddiwr.

Os yw’r wybodaeth y byddwch yn ei darparu ynglŷn â’ch adroddiad yn cynnwys data categori arbennig, megis gwybodaeth am iechyd neu grefydd neu wybodaeth ethnig, y sail rydyn ni’n dibynnu arni er mwyn ei phrosesu yw erthygl 9(2)(g) o’r GDPR, sydd hefyd yn ymwneud â’n tasg gyhoeddus a diogelu’ch hawliau sylfaenol chi, ac Atodlen 1 rhan 2(6) o Ddeddf Diogelu Data 2018 sy’n ymwneud â dibenion statudol a dibenion y llywodraeth.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

We need information from you to investigate your complaint properly, so our complaint forms are designed to prompt you to give us everything we need to understand what’s happened.

When we receive a complaint from you, we’ll set up a case file. This normally includes your contact details and any other information you have given us about the other parties in your complaint.

Pam mae arnom ei angen

We need to know the details of your complaint so we can investigate it and fulfil our regulatory function.

Yr hyn a wnawn gydag ef

We will use your personal information to investigate your complaint and check on our level of service by inviting you to complete a customer satisfaction survey. We compile and publish statistics showing information like the number of complaints we receive, but not in a form that identifies anyone. 

No third parties have access to your personal information unless the law allows them to do so. However, if you have made a complaint about an organisation, we usually have to disclose your identity to them. This is so we can clearly explain to them what you think has gone wrong and if necessary advise them how to put it right. This also means we may receive information about you from them.

If you don’t want information that identifies you to be shared with the organisation you want to complain about, we’ll try to respect that. However, it is not always possible to handle a complaint on an anonymous basis so we’ll contact you to discuss this.

If you contact us to make a freedom of information complaint about a public authority, and we issue a decision notice, we will need you to provide us with an identifiable correspondence address or personal email address which will be included on a copy of any decision notice provided to the public authority about which you have complained.

If you are acting on behalf of someone making a complaint, we’ll ask for information to satisfy us of your identity and if relevant, ask for information to show you have authority to act on someone else’s behalf.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler ein hamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydych yn rhoi’ch data personol inni er mwyn inni weithredu yn rhinwedd ein swyddogaeth swyddogol fe rheoleiddiwr, felly mae gennych chi hawl i wrthwynebu’n gwaith i brosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys pam y gallem wrthod eich gwrthwynebiad, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Na.