Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

If we do collect personal data through our website, we’ll be upfront about this. We’ll make it clear when we collect personal information and we’ll explain what we intend to do with it.

Dadansoddeg

When you visit www.cy.ico.org.uk, we use a third-party service, Google Analytics, to collect standard internet log information and details of visitor behaviour patterns. We do this to find out such things as the number of visitors to the various parts of the site. This information is only processed in a way that does not directly identify anyone. We do not make, and do not allow Google to make, any attempt to find out the identities of those visiting our website. We use the information to report on visitor numbers, and to make improvements to our service.

This information is collected only if visitors opt in. The information collected is classed as personal data because Google assigns a unique identifier to each visitor. We do not make, and do not allow Google to make, any attempt to find out the identities of those visiting our website.

We have measures to protect the information collected, which include: limiting the amount of data collected (including not collecting full IP addresses), setting a retention schedule, restricting access to our Google Analytics data, and regularly reviewing our use of analytics.

We keep analytics data for 38 months from a visitor’s last visit.

Cwcis

Rydym yn defnyddio offeryn cwcis ar ein gwefan i sicrhau cydsyniad ar gyfer y cwcis dewisol rydyn ni’n eu defnyddio.

Mae cwcis sy'n angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau, diogelwch a hygyrchedd wedi’u gosod, ac nid ydynt yn cael eu dileu gan yr offeryn.

Gallwch ddarllen mwy am sut rydyn ni’n defnyddio cwcis, a sut i newid eich dewisiadau cwcis, ar ein tudalen Cwcis.

Injan chwilio

Funnelback sy’n rhedeg ein chwiliad gwefan a’n chwiliad hysbysiadau penderfynu. Mae ymholiadau a chanlyniadau chwilio yn cael eu cofnodi’n ddienw i’n helpu i wella’n gwefan ac i wella sut mae’r chwiliad yn gweithio. Does dim gwybodaeth bersonol a all gael ei hadnabod yn cael ei chasglu gennyn ni na Funnelback.

Diogelwch a pherfformiad

Rydym yn defnyddio mur cadarn trydydd parti ar gyfer cymwysiadau’r we, oddi wrth Oracle Dyn, i helpu i gynnal diogelwch a pherfformiad ein gwefan. Mae'r gwasanaeth yn gwirio bod traffig i'r wefan yn ymddwyn fel y disgwylir. Bydd y gwasanaeth yn rhwystro traffig nad yw'n defnyddio'r wefan yn unol â’r disgwyl. Er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, mae Dyn yn prosesu cyfeiriadau IP ymwelwyr â’r wefan.

Rydym yn lletya’n gwefan yn Microsoft Azure yn y Deyrnas Unedig ac yn cadw gwybodaeth am y traffig am 12 mis.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Y diben ar gyfer gweithredu'r uchod yw cynnal a monitro perfformiad ein gwefan a cheisio’n gyson i wella'r wefan a'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig i'n defnyddwyr. Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw naill ai Erthygl 6(1)(a) o GDPR y Deyrnas Unedig, er enghraifft pan fydd arnon ni angen eich cydsyniad ar gyfer y cwcis dewisol a ddefnyddiwn, neu Erthygl 6(1)(f) sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, er enghraifft, er mwyn cynnal uniondeb ein systemau TG a pharhad ein busnes.

Beth yw’ch hawliau chi?

Gan ein bod yn prosesu’ch data personol at ein buddiannau dilys ni fel y’u nodwyd uchod, mae gennych hawl i wrthwynebu’n gwaith yn prosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys y gallen ni wrthod eich gwrthwynebiad, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.