Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Os byddwn yn casglu data personol drwy ein gwefan, byddwn yn agored i hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol a byddwn yn esbonio'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud ag ef.

Cwcis

Rydym yn defnyddio offeryn cwcis ar ein gwefan i sicrhau cydsyniad ar gyfer y cwcis dewisol rydyn ni’n eu defnyddio.

Mae cwcis sy'n angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau, diogelwch a hygyrchedd wedi’u gosod, ac nid ydynt yn cael eu dileu gan yr offeryn.

You can read more about how we use cookies, and how to change your cookies preferences, on our tudalen cwcis.

Dadansoddeg

We use Silktide analytics on our website. Silktide analytics collects information about how visitors use our website. We use the information to compile reports and to help us improve the website. We collect information including the number of visitors to the website, where visitors have come to the website from and the pages they visited. The information is collected and processed in a way that does not directly identify anyone. Once the information is collected, the IP address and browser details of a visitor is used to create a 'magic number' that changes every 24 hours. The IP address and specific browser details are immediately forgotten. We rely on consent as our lawful basis for processing and only collect the analytics information if you opt-in to the use of non-essential cookies and similar technology.

Injan chwilio

Funnelback sy’n rhedeg ein chwiliad gwefan a’n chwiliad hysbysiadau penderfynu. Mae ymholiadau a chanlyniadau chwilio yn cael eu cofnodi’n ddienw i’n helpu i wella’n gwefan ac i wella sut mae’r chwiliad yn gweithio. Does dim gwybodaeth bersonol a all gael ei hadnabod yn cael ei chasglu gennyn ni na Funnelback.

Diogelwch a pherfformiad

Rydym yn defnyddio mur cadarn cymhwysiad gwe trydydd parti o Cloudflare i helpu i gynnal diogelwch a pherfformiad ein gwefan. Mae'r gwasanaeth yn gwirio bod traffig i'r safle yn ymddwyn fel y byddai disgwyl. Bydd y gwasanaeth yn rhwystro traffig nad yw'n defnyddio'r safle yn ôl y disgwyl. I ddarparu'r gwasanaeth hwn, mae Cloudfareyn prosesu cyfeiriadau IP ymwelwyr safle.

Rydym yn lletya’n gwefan yn Microsoft Azure yn y Deyrnas Unedig ac yn cadw gwybodaeth am y traffig am 12 mis.

We use Shout Digital Ltd to develop and support our website and digital services. They may have access to the personal data you share with us via our website, but only where this is necessary for them to provide us with this support.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Y diben ar gyfer gweithredu'r uchod yw cynnal a monitro perfformiad ein gwefan a cheisio’n gyson i wella'r wefan a'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig i'n defnyddwyr. Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw naill ai Erthygl 6(1)(a) o GDPR y Deyrnas Unedig, er enghraifft pan fydd arnon ni angen eich cydsyniad ar gyfer y cwcis dewisol a ddefnyddiwn, neu Erthygl 6(1)(f) sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, er enghraifft, er mwyn cynnal uniondeb ein systemau TG a pharhad ein busnes.

Beth yw’ch hawliau chi?

Gan ein bod yn prosesu’ch data personol at ein buddiannau dilys ni fel y’u nodwyd uchod, mae gennych hawl i wrthwynebu’n gwaith yn prosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys y gallen ni wrthod eich gwrthwynebiad, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.