Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gofrestru a thalu'r ffi am y tro cyntaf.

Mae ar gyfer pob sefydliad (rydym yn defnyddio'r term hwn i gynnwys yr holl reolwyr data, gan gynnwys masnachwyr a chwmnïau unig) sydd angen talu ffi i'r ICO.

Bydd angen i chi lenwi'r ffurflen mewn un sesiwn, felly awgrymwn eich bod yn cael popeth sydd ei angen arnoch cyn dechrau. Bydd angen:

  • eich manylion cerdyn credyd neu ddebyd, os talu â cherdyn;
  • enw a chyfeiriad sefydliad; a
  • manylion am nifer y staff sydd gennych a'ch trosiant.

Dechreuwch cais newydd am gofrestru

Tymryd tua 15 munud

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i brosesu eich taliad ac i gynnal y gofrestr gyhoeddus. Byddwn yn cyhoeddi'r holl wybodaeth y byddwch yn ei darparu, ac eithrio lle rydyn ni'n dweud fel arall. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.

Pan fyddwn yn derbyn eich taliad, byddwn fel arfer yn anfon cadarnhad y diwrnod gwaith canlynol, ac yn cyhoeddi eich cofrestriad ar y gofrestr sy'n talu ffi o fewn saith diwrnod gwaith.