Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gofrestru a thalu'r ffi am y tro cyntaf.

Mae angen i bob sefydliad neu unig fasnachwr sy'n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi diogelu data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Pan fyddwch yn llenwi ffurflen gais ar-lein neu'n gwneud taliad, byddwn yn anfon eich cadarnhad y diwrnod gwaith canlynol.

Gwneud eich taliad

Tip: os ydych chi'n cael trafferth gwneud taliad ar-lein, weithiau gall helpu i newid y porwr rydych chi'n ei ddefnyddio.

 

Bydd angen ichi lenwi'r ffurflen hon mewn un sesiwn. Rydyn ni’n awgrymu, felly, y dylech chi gasglu popeth y bydd arnoch ei angen i lenwi’r ffurflen cyn ichi ddechrau arni. Bydd arnoch angen y canlynol

  • manylion eich cerdyn credyd/debyd neu fanylion talu eraill;
  • manylion y sefydliad(au) rydych chi’n eu cofrestru, e.e. rhif Tŷ'r Cwmnïau (os yw'n gymwys), enw, cyfeiriad; a
  • manylion am nifer y staff sydd gennych a'ch trosiant.

Tip: cliciwch 'TALU NAWR' unwaith yn unig, a pheidiwch ag adnewyddu eich tudalen tra bod eich taliad yn cael ei brosesu, gan y gallech dalu ddwywaith.

 

Cofrestriad newydd

Dylai gymryd tua 15 munud.

Mae ffurflen Cymraef ae gael yma

I gael gwybodaeth am yr hyn ydyn yn ei gwneud gyda data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd