Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

If you’ve recently received a letter from the ICO about paying your data protection fee, we hope you’ll find our website useful in helping you comply with your other UK GDPR obligations. If you’ve paid in the last 14 days, please ignore the letter you’ve received from us. If you need to pay, your fee will need to be renewed every 12 months.

 

When you complete an application form online or make a payment, we endeavour to send your confirmation early the following working day. However, due to the large volume of work we are currently receiving, your confirmation may arrive later on that following day. We apologise for any inconvenience this may cause.

 

Mae angen i bob sefydliad neu unig fasnachwr sy'n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi diogelu data i’r ICO, oni bai eu bod wedi'u hesemptio.

Rydym yn cyhoeddi rhywfaint o'r wybodaeth rydych chi’n ei darparu ar y gofrestr rheolwyr. Os ydych chi’n defnyddio cyfeiriad domestig ac nad ydych am i hwnnw gael ei gynnwys ar y gofrestr, sy'n gyhoeddus ar ein gwefan, rhowch gyfeiriad Blwch Postio neu gyfeiriad arall.

Talu nawr

Taliad tro cyntaf

Dylai gymryd tua 15 munud ichi lenwi'r ffurflen hon.

Bydd angen ichi lenwi'r ffurflen hon mewn un sesiwn. Rydyn ni’n awgrymu, felly, y dylech chi gasglu popeth y bydd arnoch ei angen i lenwi’r ffurflen cyn ichi ddechrau arni. Bydd arnoch angen y canlynol

  • manylion eich cerdyn credyd/debyd neu fanylion talu eraill;
  • manylion y sefydliad(au) rydych chi’n eu cofrestru, e.e. rhif Tŷ'r Cwmnïau (os yw'n gymwys), enw, cyfeiriad; a
  • manylion am nifer y staff sydd gennych a'ch trosiant.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i brosesu’ch taliad a chynnal y gofrestr gyhoeddus. Byddwn yn cyhoeddi'r holl wybodaeth rydych chi’n ei darparu, ac eithrio lle rydym yn dweud fel arall. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Cliciwch ar ‘Talu’ unwaith yn unig, a pheidiwch ag adnewyddu’ch tudalen tra bo’ch taliad yn cael ei brosesu, gan y gallech chi dalu ddwywaith

If you have received a letter and are from the Agricultural sector, please choose sector ‘Retail & Manufacture’, sub-sector ‘Manufacturing’ and Nature of Work ‘Manufacturer’ when paying for the first time.

Adnewyddu

I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Mae’r ffurflen gofrestru Gymraeg ar gael yma (pdf).

DS: O 25 Mai 2018, bydd pobl sy'n defnyddio CCTV at ddibenion domestig, hynny yw, i fonitro’u heiddo, hyd yn oed os yw'n ffilmio y tu hwnt i ffiniau eu heiddo yn cael eu hesemptio rhag talu ffi o dan y gyfraith diogelu data.

From 1 April 2019, the Data Protection (Charges and Information) (Amendment) Regulations 2019 exempted the processing of personal data by members of the House of Lords, elected representatives and prospective representatives.‘ Elected representatives’ is defined by the Data Protection Act 2018 and includes, but is not limited to, MPs, MSPs, MSs in Wales, MEPs, elected councillors in county councils, district councils, London boroughs, parish councils, elected mayors and police and crime commissioners.‘ Prospective representative’ refers to anyone seeking to become an elected representative as defined above.

Faent mae'n ei gostio?

Mae cost eich ffi diogelu data yn dibynnu ar eich maint a'ch trosiant. Mae yna dair haen o ffi yn amrywio o £40 i £2,900, ond i'r rhan fwyaf o sefydliadau bydd yn £40 neu £60. Does dim TAW i’w thalu ar unrhyw daliad.

Mae rhai sefydliadau’n talu £40 beth bynnag fo'u maint a'u trosiant, sef:

  • Elusennau;
  • cynlluniau pensiwn galwedigaethol bach.

You can use our fee tier calculator to find out how much you will need to pay.

Ddim yn sichr a oes angen i chi dalu ffi i'r ICO?

Gallwch ddefnyddio’n cyfrifiannell haenau ffioedd i ganfod faint y bydd angen i chi ei dalu.

Heb fod yn sicr a oes angen ichi benodi swyddog diogelu data?

Gallwch ddefnyddio’n cyfrifiannell haenau ffioedd i ganfod faint y bydd angen i chi ei dalu.

Ychwanegwch Swyddog Diogelu Data

Ychwanegwch DPO

Oes gennych chi nifer o sefydliadau y mae'n ofynnol iddyn nhw dalu ffi diogelu data?

Cysylltwch â'n llinell gymorth ffioedd diogelu data ar 0303 123 1113 i drafod sut gallwn ni helpu.

Newid fy manylion

Os eisiau i chi newid eich manylion?

Unrhyw gwestiynau?

Efellai y bydd gennym yr ateb - darllenwch ein FAQs