Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Mae angen i bob sefydliad neu unig fasnachwr sy'n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi diogelu data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Sylwer: Bu rhai newidiadau i'n gwefan. Os ydych wedi derbyn gohebiaeth sy'n sôn am glicio ar 'daliad am y tro cyntaf' a'ch bod yn talu am y tro cyntaf, defnyddiwch y botwm 'Cofrestru' isod.