Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Mae angen i bob sefydliad neu unig fasnachwr sy'n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi diogelu data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Sylwer: Bu rhai newidiadau i'n gwefan. Os ydych wedi derbyn gohebiaeth sy'n sôn am glicio ar 'daliad am y tro cyntaf' a'ch bod yn talu am y tro cyntaf, defnyddiwch y botwm 'Cofrestru' isod.

There are some private companies who offer to complete the data protection fee on behalf of your organisation, often charging more than the standard cost. Be aware that these agencies have no official standing or powers under data protection law, and there is no connection between them and the ICO – we recommend you pay the ICO directly.