Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

O dan Reoliadau Diogelu Data (Ffioedd a Gwybodaeth) 2018, mae angen i unigolion a sefydliadau sy'n prosesu data personol dalu ffi diogelu data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Drwy fynd drwy'r cwestiynau canlynol, byddwch yn gallu penderfynu a oes angen i chithau – fel unigolyn ynteu ar ran eich busnes neu’ch sefydliad – dalu ffi i'r ICO.

Bydd hyn yn cymryd 5 munud

dechrau nawr