Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Gwasanaeth newydd yw hwn. Bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Defnyddiwch y gwasanaeth yma i ofyn sefydliad am eich gwybodaeth personol neu'r gwybodaeth o rywun arall, e.e. plentyn neu aelod o'ch teulu.

Byddai'r gwasanaeth hyn yn creu e-bost i'r sefydliad perthnasol i'ch cais am wybodaeth personol a phopeth rydych chi'n angen i gael ymateb. Byddwch chi hefyd yn derbyn copi i'ch recordiau.

Dylai'r sefydliad ymateb i chi yn uniongyrchol. Ni fyddai ni'n weld yr ymateb.

Beth fyddwch chi'n angen

Bydd arnoch chi angen:

  • enw y sefydliad rydych chi'n wneud cais i; a
  • chyfeiriad ebost y sefydliad. Awgrym:fel arfer gallwch ddod o hyd i gyfeiriad ebost addas yn Hysbysiad Preifatrwydd y sefydliad.

Dylwch hefyd darparu:

  • prawf o hunaniaeth, neullai copi o'ch passport, trwyedd gyrru, neu tystysgrif genedigaeth; a
  • prawf o'ch cyfeiriad, copi o ddatganiad banc, bil buddion, neu trwydded teledu.

Os ydych chi'n wneud y cais ar gyfer rhywun arall, dylwch darparu prawf o hunaniaeth a chyfeiriad am nhw (dim chi). Dylwch hefyd darparu tystiolaeth fod chi'n gallu wneud y cais dros nhw e.e. llythr wedi'i lofnodu, dogfen pwer atwrnai, neu prawf o gyfrifoldebau rhiant e.e. tystysgrif genedigaeth neu mabwysiad.

Dechreuwch eich cais am wybodaeth

Bydd hyn yn cymryd tua 10 munud i'w gwblhau

Am wybodaeth am yr hyn a wnawn gyda'ch data personol, gweler ein polisi preifatrwydd.