Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddiweddaru'r manylion sydd gennym am eich cofrestriad. Gallwch ddiweddaru neu ychwanegu eich:

  • cyfeiriad y sefydliad;
  • manylion cyswllt (enw, teitl swydd, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn) y person sydd wedi'i ddewis i dderbyn gohebiaeth ar gyfer y sefydliad;
  • manylion y Swyddog Diogelu Data (gan gynnwys ychwanegu Dirprwy Lywydd);
  • enwau masnachu (enwau eraill y gall y sefydliad fod yn hysbys iddynt); a
  • haen talu.

Bydd angen:

  • eich cyfeirnod cofrestru, ee ZA123456; a
  • eich rhif diogelwch. (Os mai chi yw'r cyswllt a enwebwyd ac na allwch ddod o hyd i'ch rhif diogelwch, gallwch ofyn am nodyn atgoffa isod.)

Gofyn am rhif diogelwch

Byddwch yn derbyn ymateb o fewn 3-5 diwrnod gwaith.

Tip: os ydych chi'n diweddaru eich enwau masnachu, bydd defnyddio'r gwasanaeth hwn yn disodli unrhyw enwau masnachu presennol rydych eisoes wedi'u darparu i ni, felly rhowch yr holl enwau masnachu rydych chi am eu cyhoeddi hyd yn oed os oes gennym ni eisoes. Gallwch restru hyd at bum enw masnachu gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

 

Noder: Os ydych chi am newid enw'r sefydliad, bydd angen i chi ffonio ein llinell gymorth cofrestru ar 0303 123 1113 est. 6408. Fe fydd arnoch chi angen eich cyfeirnod cofrestru a'ch rhif diogelwch. Fel arall, os nad oes gennych eich rhif diogelwch, cysylltwch â ni drwy e-bost.*

I gael gwybodaeth am yr hyn ydyn yn ei gwneud gyda data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd

Dechrau nawr

Mae'n cymryd tua 5 munud.

Canslo

Os nad oes angen i chi dalu ffi diogelu data mwyach, cysylltwch â ni drwy e-bost gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod. Dyfynnwch eich cyfeirnod cofrestru a'r rheswm nad oes angen eich registration arnoch mwyach.

Wrth anfon eich e-bost atom rhowch 'Canslo' yn y llinell pwnc a byddwn yn prosesu eich cais cyn gynted â phosibl. Os byddwch yn canslo cofrestriad a delir drwy ddebyd uniongyrchol, bydd angen i chi hefyd ganslo'r debyd uniongyrchol gyda'r banc neu gymdeithas adeiladu.

Angen anfon e-bost atom?

*Os na allwch ddefnyddio'r gwasanaeth i newid neu ddiweddaru eich manylion, e-bostiwch eich cais atom ar [email protected] gan ddyfynnu eich cyfeirnod cofrestru.

Oherwydd nifer fawr o geisiadau e-bost, mae'n cymryd mwy o amser nag arfer i ni ymateb ar hyn o bryd. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.