Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddiweddaru'r manylion sydd gennym yn gyflym ynglŷn â'ch cofrestriad.

Diweddaru fy manylion

I gael gwybodaeth am yr hyn ydyn yn ei gwneud gyda data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd

Gallwch ddiweddaru neu ychwanegu eich:

  • cyfeiriad y sefydliad;
  • manylion cyswllt (enw, teitl swydd, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn) y person sydd wedi'i ddewis i dderbyn gohebiaeth ar gyfer y sefydliad;
  • manylion y Swyddog Diogelu Data (gan gynnwys ychwanegu SDD);
  • enwau masnachu (enwau eraill y gall y sefydliad fod yn hysbys iddynt); a
  • haen talu.

Bydd angen:

  • eich cyfeirnod cofrestru, ee ZA123456; a
  • eich rhif diogelwch. (Os mai chi yw'r cyswllt a enwebwyd ac na allwch ddod o hyd i'ch rhif diogelwch, gallwch ofyn am nodyn atgoffa isod.)

Gofyn am rhif diogelwch

Tip: os ydych chi'n diweddaru eich enwau masnachu, bydd defnyddio'r gwasanaeth hwn yn disodli unrhyw enwau masnachu presennol rydych eisoes wedi'u darparu i ni, felly rhowch yr holl enwau masnachu rydych chi am eu cyhoeddi hyd yn oed os oes gennym ni eisoes. Gallwch restru hyd at bum enw masnachu gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

Noder: Os ydych chi am newidEnw'r sefydliad, bydd angen i chi ffonio ein llinell gymorth gofrestru ar 0303 123 1113. Bydd angen eich cyfeirnod cofrestru a'ch rhif diogelwch arnoch. Fel arall, os nad oes gennych eich rhif diogelwch, cysylltwch â ni drwy e-bost.*

Canslo

Os nad ydych chi angen talu ffi diogelu data, llenwi’n ffurflen ar-lein .

Os byddwch yn canslo cofrestriad sy'n cael ei dalu drwy ddebyd uniongyrchol, bydd angen ichi hefyd ganslo'r debyd uniongyrchol gyda'r banc neu'r gymdeithas adeiladu.

Angen anfon e-bost atom?

*Os nad ydych chi'n gallu defnyddio'r gwasanaeth i newid neu ddiweddaru eich manylion,anfonwch e-bost atom gyda'ch cais gan ddyfynnu eich cyfeirnod cofrestru.