Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Ydy’r corff cyhoeddus wedi’i leoli yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon (neu’r Alban os ydych yn poeni ynglŷn ag ailddefnyddio)? *