Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Cam 1: Am y galwadau neu’r negeseuon

Gallwch roi gwybod am hyd at bum galwad neu neges ar y tro a gawsoch ar yr un rhif. Dywedwch wrthym am yr alwad neu’r neges gyntaf nawr.

Y math o gyfathrebiad *

Galwad neu neges 2

Y math o gyfathrebiad *

Galwad neu neges 3

Y math o gyfathrebiad *

Galwad neu neges 4

Y math o gyfathrebiad *

Galwad neu neges 5

Y math o gyfathrebiad *

Eich rhif chi

Ydych chi wedi rhoi gwybod am alwadau neu negeseuon niwsans rydych chi wedi’u cael ar y rhif hwn o’r blaen, yn ystod y mis diwethaf?

Os ydych, byddwn yn defnyddio’r manylion am eich rhif a roesoch inni o’r blaen. Os yw’ch manylion wedi newid ers y tro diwethaf ichi eu rhoi inni, dewiswch ’Na’ er mwyn eu diweddaru.