Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Gallwch roi gwybod i’r ICO am alwadau niwsans a negeseuon testun sbam yma.

Rhowch wybod inni am negeseuon testun sbam neu alwadau digymell – gan lais wedi’i recordio neu berson go iawn – i’n helpu i stopio negeseuon marchnata niwsans.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i'n helpu i ymchwilio a chymryd camau yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol. Nid ydym yn ymateb i gwynion yn unigol.

Does dim rhaid i chi ateb yr holl gwestiynau sydd ar fin cael eu gofyn, ond rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch. Mwyaf i gyd o dystiolaeth y gallwn ei chasglu, mwyaf i gyd o rym sydd gennym i gymryd camau yn erbyn y rhai sy’n gwneud galwadau niwsans neu’n anfon negeseuon testun sbam.

I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Os oes gennych nam ac efallai y bydd angen addasiad gwasanaeth arnoch, rhowch wybod i ni.

Dechrau nawr

            

Yn cymryd tua 5 munud