Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Mae gwybodaeth personol yn rhan pwysig o ymgyrchu gwleidyddol. Mae'n gadael i bleidiau gwleidyddol i wasgaru negeseuon pwysig i bleidleiswyr ac yn helpu nhw i ddeall materion allweddol am bobl gwahanol. Bydd ein arweiniad yn helpu chi i ddeall beth i ddisgwyl a beth i wneud os ydych chi'n anhapus gyda sut mae ymgyrchwr wedi'i ddefnyddio eich gwybodaeth.

Arferion ymgyrchu gwleidyddol - marchnata uniongyrchol

Ffeindiwch allan mwy am feth mae ymgyrchwyr gwleidyddol yn gallu a ddim yn gallu wneud wrth gysylltu gyda chi ar ffurf tecst, e-bost, galwad ffon neu trwy bost.

Ymarferion ymgyrchu gwleidyddol - ymgyrchu ar-lein

Ffeindiwch allan fwy am sut mae ymgyrchwyr gwleidyddol yn targedu a ddal pleidleiswyr ar-lein.

Y gofrestr etholiadol

Ffeindiwch allan mwy am feth mae'r cofrestr etholiadol yn a sut mae ymgyrchwyr gwleidyddol yn defnyddio fe.