Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

We will be updating our guidance and offering support whenever there are developments. You can sign up to our newsletter below to receive information about this and other ICO updates.