Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Rhagor o wybodaeth am beth i'w wneud nesaf os ydych chi'n meddwl nad oes angen i chi (fel unig fasnachwr), eich busnes, eich sefydliad neu’ch elusen gofrestru gyda'r ICO neu dalu ffi diogelu data.

Bydd hyn yn cymryd 2 funud

Dechrau nawr