Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Os ydych chi wedi cael neges ebost sbam, rhowch wybod inni.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarparwch i adnabod sefydliadau nad ydyn nhw’n dilyn y rheolau ynghylch marchnata uniongyrchol, ymchwilio iddyn nhw a chymryd camau yn eu herbyn. Sylwch nad ydym yn ymateb i bryderon yn unigol, felly rydym yn annhebygol o gysylltu â chi ynghylch y mater hwn eto, oni bai bod arnon ni angen rhagor o wybodaeth i’n helpu gyda’n hymchwiliadau.

I gael gwybodaeth am yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

 

Dechrau nawr

Hefyd ar gael ynCymraeg/Welsh Language (PDF)