Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Mae’r gwasanaeth yma yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a bydd yn ddwyieithog cyn gynted â phosib. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleusterau. This service is currently under review and will be available bilingually as soon as possible. We apologise for any inconvenience.

Use this service to find out what to do next if you're unhappy with how an organisation has handled your personal information.

This service will help you decide if we're the right organisation to complain to about your experience. You'll then submit an online complaint form, which will be assigned to one of our case officers within 14 weeks.

Beth fyddwch chi'n angen

Byddwch yn angen:

  • a copy of the complaint you have made to the organisation about how they have used your information; and
  • a letter of consent from the person the complaint is about, if you are complaining for someone else.

Mae'n helpu os ydych yn hefyd darparu:

  • any supporting information you have of the misuse of your information eg a copy of an email where your information was shared, copy of records with inaccurate information, an apology letter from the organisation, or other email exchanges. 

Os dydych chi ddim yn cael y gwybodaeth yma, galwch ni ar0303 123 1113 neusgwrs fywgyda ni felly gallwn ni helpu chi i benderfynu beth i wneud nesaf.

Beth bydd y canlyniad o fy nghwyn?

Mae yna nifer ocanlyniadau posibi'ch cwyn, y mwyaf cyffredin yw:

  • Rydyn ni'n dweud i'r sefydliad pryd i gymryd gweithrediad.Efallai byddwn yn dweud i nhw i wneud mwy i helpu chi derbyn y canlyniad yr rydych yn eisiau, esbonio ei benderfyniad i chi yn mwy clir neu i wneud newidiadau felly ni bydd materion tebyg yn digwydd eto.
  • Dydyn ni ddim yn cymryd gweithrediad. Despite the difficult experience you've had with the organisation, it might be that they have followed the law - this means we're unable to take any action. There might also be times we find the organisation was at fault but we're happy with how they managed the issue and we chose not to take action.

Bydd hyn yn cymryd 5 munud

Dechrau nawr