Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Ein nod yw rhoi'r gwasanaeth gorau posibl i'n holl gwsmeriaid ym mhob un o'r gwasanaethau a ddarparwn. Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am y y gallwch eu disgwyl yn rhai o'n meysydd busnes allweddol.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth hon gan ein gwasanaeth sgwrsio neu ein llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Os ydych yn anfodlon ar ein gwasanaeth ni, gallwch gwyno. Gallwch roi gwybod inni hefyd os ydych yn credu ein bod ni wedi gwneud rhywbeth yn dda.