Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Ein nod yw rhoi'r gwasanaeth gorau posibl i'n holl gwsmeriaid ym mhob un o'r gwasanaethau a ddarparwn. Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am y safonau gwasanaeth y gallwch eu disgwyl yn rhai o'n meysydd busnes allweddol.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth hon o ein gwasanaeth sgwrsio bywneu ein llinell cymorth ar 0303 123 1113.

Os ydych yn anfodlon ar ein gwasanaeth ni, gallwch gwyno. Gallwch roi gwybod inni hefyd os ydych yn credu ein bod ni wedi gwneud rhywbeth yn dda.

Nid yw'r Comisiynydd Gwybodaeth mewn sefyllfa i ymateb yn bersonol i'r holl faterion a godwyd gyda'u swyddfa gan y cyhoedd. Mae'r Comisiynydd yn dirprwyo gohebiaeth gwaith achos o'r fath y mae eu staff yn ymdrin â hi.