Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Angen help? Dechreuwch sgwrs fywneu ffoniwch ein llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Ein horiau agor arferol yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yp (ac eithrio gwyliau banc).

Nid yw'r Comisiynydd Gwybodaeth mewn sefyllfa i ymateb yn bersonol i'r holl faterion a godwyd gyda'u swyddfa gan y cyhoedd. Mae'r Comisiynydd yn dirprwyo gohebiaeth gwaith achos o'r fath y mae eu staff yn ymdrin â hi.