Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

1. A personal data breach (PDB) can be broadly defined as a security incident that has affected the confidentiality, integrity or availability of personal data. Have you determined whether a PDB has occurred?