Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Cofnod misol

Os oes achosion wedi bod o droseddau data personol, atodwch eich cofnod troseddau wedi’i gwblhau isod. Os nad oes achosion wedi bod o droseddau data personol yn ystod y mis hwn, gallwch anfon e-bost at [email protected] i ddweud nad oes achosion wedi bod. Does dim angen i neges o’r fath gael ei hanfon yn ddiogel, felly does dim angen ichi ddefnyddio’r ffurflen hon.

Rydym yn derbyn Excel, Word a taenlen Open Office, CSVs a ffeiliau testun. Mwyafswm 3MB.

Hysbysiad cychwynnol ynglŷn â throsedd diogelwch

Defnyddiwch y ffurflen hon ar gyfer yr hysbysiad cychwynnol o fewn 24 awr ar ôl canfod trosedd

Pryd digwyddodd y drosedd hon?

Gwybodaeth i’w rhoi nawr os oes modd

Dylech roi’r wybodaeth a ganlyn nawr, os oes modd. Os nad oes, rhaid ichi anfon ail ffurflen hysbysu o fewn tri diwrnod.

Ail hysbysiad ynglŷn â throsedd diogelwch (yn rhoi rhagor o fanylion)

Dylech fod wedi anfon hysbysiad cychwynnol gyda chymaint o wybodaeth â phosibl eisoes. Rhowch ragor o fanylion nawr. Ar gyfer pob cwestiwn, ychwanegwch unrhyw fanylion pellach ers eich hysbysiad cyntaf. Rhowch wybod os oes unrhyw fanylion wedi newid. Os na allwch roi unrhyw wybodaeth y gofynnwn amdani nawr, dylech egluro pam, ac anfon ffurflen ddilynol cyn gynted ag y bo modd.

Hysbysiad dilynol gydag unrhyw fanylion eraill sydd ar ôl

Dylech fod wedi anfon hysbysiad cychwynnol ac ail hysbysiad eisoes gyda chymaint o wybodaeth â phosibl. Rhowch unrhyw fanylion eraill sydd ar ôl.

Pryd digwyddodd y digwyddiad?

Rydym yn derbyn ffeiliau Word, Excel a ffeiliau eraill MS Office ac Open Office, ffeiliau delweddau, a ffeiliau testun. Hyd at 2 MB y ffeil.

Amdanoch chi (y darparwr gwasanaethau)

 phwy dylen ni gysylltu?

Cyfeiriad