Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Lawrlwytho eich tystysgrif gofrestru

Rydych yn gallu lawrlwytho eich tystysgrif cofrestru yn uniongyrchol o ein cofrestr o dalwyr ffi.

Rydyn ni'n argymell eich bod ynchwilio am eich tystysgrif drwy ddefnyddio'ch rhif cofrestru yn unig.Os nad yw eich rhif cofrestru gennych, rydyn ni’n argymell chwilio drwy ddefnyddio'ch cod post.

Nodwch:mae cofrestriadau newydd a thystysgrifau yn cymryd dwy diwrnod gwaith i fod ar gael i lawrlwytho.

Lawrlwythwch dystysgrif gofrestru

Chwilio’r gofrestr

Rhaid i bob sefydliad sy'n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi i'r ICO, oni bai eu bod wedi'u hesemptio. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at gosb benodedig.

mae mwy nag un miliwntalwyr ffioedd ar ein cofrestr.

Rydym yn cyhoeddi:

  • enw a chyfeiriad y rheolydd;
  • y cyfeirnod cofrestru;
  • lefel y ffi a dalwyd;
  • y dyddiad a gofrestrwyd a'r dyddiad y daw'r cofrestriad i ben;
  • unrhyw enwau masnachu eraill y sefydliad; a
  • manylion cyswllt y Swyddog Diogelu Data (DPO) os dywedwyd wrthym am un. Bydd enw'r Dirprwy Lywydd hefyd yn cael ei gyhoeddi os ydynt wedi cydsynio i hyn.

Gallwch chi chwilio ein cofrestr i weld os ydy sefydliad wedi cofrestru gyda ni.

Chwilio’r gofrestr

Gallwch hefydlawrlwytho’r gofrestr o dalwyr ffioedd fel set ddata.