Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Read the Privacy and Electronic Communications Regulations in full:

These regulations were amended in 2004, 2011, 2015, 2016 and 2018. The changes are set out in:

European Commission Regulation 611/2013 sets out more detailed rules on notification of security breaches.