Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The eIDAS Regulation is Regulation (EU) 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market. Following the UK withdrawal from the EU the eIDAS Regulation was adopted into UK law and amended by The Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019). In addition, the existing UK trust services legislation, The Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Regulation 2016 (2016 No.696)) was also amended. Taken together, these regulations are referred to in this guidance as the UK eIDAS Regulations.