Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Our grants programme has now ended. Thank you for your interest and for the innovative projects we have funded since 2017. You can read more about these projects below.