Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Use our online tool to find out what the best course of action is to deal with your CCTV concern. 

This will take 5 minutes

Start now