Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Rydym yn byw mewn byd sy’n cael ei yrru gan ddata. Mae bron pob trafodiad a rhyngweithiad sydd gennych â’r mwyafrif o sefydliadau yn golygu eich bod yn rhannu data personol, fel eich enw, eich cyfeiriad a’ch dyddiad geni. Rydych chi’n rhannu data ar-lein hefyd, bob tro y byddwch chi’n ymweld â gwefan, yn chwilio am rywbeth neu’n prynu rhywbeth, yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol neu’n anfon neges ebost.

Mae rhannu data yn helpu i wneud bywyd yn haws, yn fwy cyfleus a chysylltiedig. Ond eich data chi yw eich data. Mae’n perthyn i chi felly mae’n bwysig bod eich data yn cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd y byddai’n rhesymol ichi disgwyl eu gweld yn unig, a’i fod yn aros yn ddiogel. Mae’r gyfraith ar ddiogelu data yn sicrhau bod data pawb yn cael ei ddefnyddio’n briodol ac yn gyfreithlon.