Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Beth yw eich pryder am wybodaeth bersonol? *

Os nad ydych yn gwybod, cysylltwch â ni drwy ein gwasanaeth sgwrsio byw ico.org.uk/livechat, neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 0303 123 1113.