Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Os ydych wedi cael problem yn cael gafael ar eich gwybodaeth bersonol, neu os oes gennych chi bryder am y ffordd y mae sefydliad yn delio â’ch gwybodaeth bersonol – efallai eu bod yn cadw gwybodaeth amdanoch sy’n anghywir, wedi’i dal yn rhy hir, neu heb fod yn ei chadw’n ddiogel – efallai y gallwn eich helpu i wneud rhywbeth am y peth.

Nesaf

Beth gallaf ei ddisgwyl?

Os ydym o’r farn nad yw’r sefydliad wedi cydymffurfio â’i rwymedigaethau, gallwn roi cyngor i’r sefydliad a gofyn iddo ddatrys y broblem. Ein prif nod yw gwella arferion sefydliadau ynglŷn â hawliau gwybodaeth sefydliadau, lle mae cyfle inni wneud hynny.

Fyddwn ni ddim fel arfer yn ymchwilio i bryderon lle bu gormod o oedi cyn dod â’r mater i’n sylw. Dylech godi’ch pryderon gyda ni o fewn tri mis ar ôl eich cysylltiad ystyrlon diwethaf â’r sefydliad dan sylw.