Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Last updated: 15 December 2021

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer sefydliadau sydd eu hangen i gynnal gwiriadau statws COVID-19. Dylech wirio canllawiau'r llywodraeth i benderfynu a yw'n ofynnol i'ch sefydliad gynnal gwiriadau.

Mae canllawiau'r Llywodraeth wedi'u cyhoeddi ar gyfer Lloegr, Northern Ireland, Yr AlbanaCymru .

Before conducting COVID status checks

Dylech fod yn glir, yn agored ac yn onest gyda phobl am yr hyn rydych chi’n ei wneud â'u gwybodaeth bersonol.

Sut gallai hyn edrych yn ymarferol:

 • Rhannu’ch hysbysiad preifatrwydd ar eich gwefan, ar y cyfryngau cymdeithasol neu’r ebost ochr yn ochr ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad.
 • Rhowch posteri o amgylch mynedfa’ch lleoliad

 

Wrth gynnal gwiriadau statws COVID

Please follow the government guidance for your part of the UK to determine whether you should carry out a purely visual check, or a digital scan to check a person’s COVID status (also referred to as a COVID pass). If you are encouraged to carry out a digital check, you should use the relevant official government app to check people’s status.

Sut gallai hyn edrych yn ymarferol:

 • Os ydych yn cynnal gwiriad digidol:
  • check you’re using an official government app to scan QR codes. In Scotland this is the NHS Scotland COVID Check App. In England and Wales this is the NHS COVID Pass Verifier App; and in Northern Ireland this is the COVIDCert Verifier App; and
  • you will also be processing personal data and will need to refer to our ‘Vaccination and COVID Status Checks’ guidance.
 • Peidiwch â chreu'ch rhestrau neu’ch cofnodion chi’ch hun gyda statws eich cwsmeriaid.
 • Gofalwch fod y staff yn gallu ateb cwestiynau am sut y caiff data ei ddefnyddio, pa wybodaeth sy'n cael ei gwirio ac a oes unrhyw ddata'n cael ei storio.
 • Sicrhewch fod eich staff yn trin y wybodaeth y maent yn ei gwirio'n gyfrinachol.

 

Ar ôl cynnal gwiriadau statws COVID

Mae'n bwysig eich bod yn cael y cyngor diweddaraf gan y llywodraeth a'n cyngor ninnau ar ddiogelu data.

Sut mae hyn yn edrych yn ymarferol

 • Edrychwch ar dudalennau canllawiau COVID-19 eich llywodraeth i gael y cyngor diweddaraf.
 • Cadwch nod tudalen ar gyfer hyb COVID-19 yr ICO i gael ein cyngor diweddaraf ni ar ddiogelu data a COVID-19.

Os oes arnoch chi rhagor o help, gallwch chi’n ddod o hyd i gyngor defnyddiol ar ein tudalen 'Gwiriadau statws brechu a COVID.'