Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Cyn eich digwyddiad

Dylech fod yn glir, yn agored ac yn onest gyda phobl am yr hyn rydych chi’n ei wneud â'u gwybodaeth bersonol.

Sut gallai hyn edrych yn ymarferol:

  • Rhannu’ch hysbysiad preifatrwydd ar eich gwefan, ar y cyfryngau cymdeithasol neu’r ebost ochr yn ochr ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad.
  • Rhowch posteri o amgylch mynedfa’ch lleoliad

 

Yn ystod eich digwyddiad

Dilynwch ganllawiau'r llywodraeth ar gyfer eich rhan chi o'r DU i benderfynu a oes angen i chi gynnal gwiriad gweledol yn unig, neu sgan digidol i wirio statws COVID person (y cyfeirir ato hefyd fel tocyn COVID). Os oes angen i chi gynnal gwiriad digidol, dylech ddefnyddio ap swyddogol eich cenedl ar gyfer llywodraeth i wirio statws pobl.

Sut gallai hyn edrych yn ymarferol:

  • Os ydych yn cynnal gwiriad digidol:
  • Peidiwch â chreu'ch rhestrau neu’ch cofnodion chi’ch hun gyda statws eich cwsmeriaid.
  • Gofalwch fod y staff yn gallu ateb cwestiynau am sut y caiff data ei ddefnyddio, pa wybodaeth sy'n cael ei gwirio ac a oes unrhyw ddata'n cael ei storio.

 

Ar ôl eich digwyddiad

Mae'n bwysig eich bod yn cael y cyngor diweddaraf gan y llywodraeth a'n cyngor ninnau ar ddiogelu data.

Sut mae hyn yn edrych yn ymarferol

  • Edrychwch ar dudalennau canllawiau COVID-19 eich llywodraeth i gael y cyngor diweddaraf.
  • Cadwch nod tudalen ar gyfer hyb COVID-19 yr ICO i gael ein cyngor diweddaraf ni ar ddiogelu data a COVID-19.

Os oes arnoch chi rhagor o help, gallwch chi’n ddod o hyd i gyngor defnyddiol ar ein tudalen 'Gwiriadau statws brechu a COVID.'