Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Bydd ein hyb gwybodaeth yn helpu unigolion a sefydliadau i lywio'r gwaith o ddiogelu data yn ystod y pandemig coronafeirws.

Byddwn yn parhau i ychwanegu gwyboaeth newydd a pherthnasol

Mae'r ICO yma i helpu, os oes eisiau mwy o wybodaethn cysylltwch â ni ar 0303 123 1113

Cliciwch ar y dewisydd iaith yn nhroedyn y wefan i weld y cynnwys sydd ar gael yn y Gymraeg.