Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Yn ein byd sy'n cael ei yrru gan ddata, mae'n bwysicach nag erioed i wybod pwy sy'n defnyddio eich data personol, a pham. Eich hawl chi yw cael gwybod sut mae sefydliadau'n defnyddio'ch data, hyd yn oed os yw'n digwydd y tu ôl i'r llenni. Mae hyn yn cynnwys deall sut mae pobl yn defnyddio'ch data i'ch targedu gyda hysbysebion cyfryngau cymdeithasol.

Rydym wedi creu nifer o adnoddau i'ch helpu i ddeall sut y gallai cwmnïau fod yn defnyddio'ch data i'ch targedu ar-lein a pham, a sut y gallwch reoli pwy sy'n eich targedu.

Gosodiadau preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol

Darllenwch fwy am breifatrwydd ar y cyfryngau cymdeithasol a lawrlwythwch ein taflenni ffeithiau sy'n cwmpasu Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn a Google.

Micro-lunio

Dysgwch am ficro-lunio - math o hysbysebu ar-lein sy'n dadansoddi data personol i nodi buddiannau cynulleidfa neu unigolyn penodol er mwyn dylanwadu ar eu gweithredoedd.

Arferion ymgyrchu gwleidyddol - marchnata uniongyrchol

Dysgwch fwy am yr hyn y gall ac na all ymgyrchwyr gwleidyddol ei wneud wrth gysylltu â chi gyda marchnata uniongyrchol.

Arferion ymgyrchu gwleidyddol - dadansoddeg data

Dysgwch fwy am ymgyrchwyr gwleidyddol sy'n targedu pleidleiswyr gan ddefnyddio dadansoddeg data.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch ag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.