Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

We have produced two separate toolkits depending on which legal framework your organisation will be processing under. This will depend on your type of organisation and why you will be processing personal data.

You can find more information about the different legislation in our Canllaw i Ddiogelu Data .

For information on processing under part 3 of the Data Protection Act 2018, see our Guide to Law Enforcement Processing.

The following questions will help you understand which legislation you will be processing under.

This will take 15 minutes

Start now