Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Step 1 of 4: Documentation

1.1 Information you hold

Your business has conducted an information audit to map data flows.
Your business has documented what personal data you hold, where it came from, who you share it with and what you do with it.